Venäläiset miekat 1881-1917

Vuonna 1881 suoritettiin Venäjällä merkittävä miekka- ja puku-uudistus. Uudistuksessa määrättiin lähes koko armeijan sivuaseeksi shaska mallia 1881. Miekan kantotapaa muutettiin samalla "kaukaasialaiseksi", jossa miekan teräpuoli on kannettaessa ylöspäin. Ennen tätä uudistusta oli eri 1800-luvun alun miekkamalleja käytetty hyvin kirjavasti. Eikä tämäkään uudistus aivan kokonaan yhtenäistänyt käytäntöä, sillä esimerkiksi henkivartiokaartien sallittiin edelleenkin kantaa perinteikästä kyrassieeripallasta. Laivastolla oli myös käytössään omat miekkamallit ja laivaston pukuohjesääntö uusittiinkin vasta vuonna 1899.AliSkanderin terällä varustettu upseerishaska m 1881

Miekkamalli 1881 on varustettu yhdellä väistinkaarella, yleensä tummalla nahalla päällystetyllä tupella, jossa on yksi kannatinlenkki. Upseerien ja miehistön miekat erosivat hieman toisistaan. Upseerien miekat olivat sirompia, kevyempiä ja koristeellisempia. Kasakoiden miekoissa väistinkaarta ei ollut. Kasakkaupseerien miekat saattoivat perinteisesti olla myös hyvin koristeellisia, niellohopeakaiverruksin varustettuja. Koristeluohjesäännön muunnos vahvistettiinkin kasakkaupseerien miekoille vuonna 1910.

Laivastossa upseerien sivuaseena oli suorateräinen, kolmella väistinkaarella varustettu miekka. Miekan terät saattoivat olla kauniisti koristeltuja laivastoaiheisilla etsauksilla. Miekan koristeellisuus oli pitkälti riippuvaista upseerin varallisuudesta, joka antoi mahdollisuuden koristella terää etsauksilla, jalometalliupotuksilla, kaiverruksilla damaskoinnilla jne. Miekan terä saattoi kulkea myös sotilassuvussa, jolloin vanhaan terään teetettiin mallin mukaiset muut osat miekkoja ja sotilasvarusteita valmistavissa, kokoavissa ja myyvissä "kauppahuoneissa" (esim. Fokin, Pietarissa).

Vuonna 1909 astuivat voimaan uudet miekkauudistukset, jolloin upseerimiekkoihin tuli lisätä sen keisarin monogrammi, jonka hallinta-aikana henkilö oli upseerinviran saanut. Nyt myös yksiköiden perinteet huomioitiin uudelleen. Niinpä sapeli m/1826 tuli jälleen käyttöön husaareille, osalle rakuunarykmenttejä, osalle tykistöä jne. Lisäksi m/1826 kevyt ratsuväen sapeli sallittiin entisille kyrassieerirykmenttien upseereille.

Vuoden 1913 miekkauudistuksessa muutettiin mallin 1909 upseerishaskan kantotapa takaisin eurooppalaiseksi (teräpuoli alaspäin) ja miekan tuppi valmistettiin niklatusta pellistä kahdella kannatinrenkaalla. Mallin 1913 käyttöä ei määrätty pakolliseksi ja vaikka miekkoja valmistettiin ja käytettiinkin joissakin yksiköissä, sysäsi maailmansota miekkakokeilut sivuraiteelle.

Nikolai II monogrammi kultamiekan kahvassa

 

 

Kaartin upseeripallas m/1826