Kasakat Suomessa 1712-1924

(Lähdeaineisto Harry Halén)

Suomessa pidettiin palvelemassa yleensä yhtä (Donin kasakkarykmenttiä) kerrallaan. Rauhan aikana kasakat olivat sijoitettuina useisiin kaupunkeihin väestön valvontaan ja vartiointitehtäviin. Kasakkajoukot palvelivat määräajan (3-5 vuotta), jonka jälkeen heidät vaihdettiin uuteen rykmenttiin. Ensimmäisen maailmansodan aikana venäläistä sotaväkeä lisättiin myös Suomessa (Henkikaartin atamaanirykmentti, 3. Tarkkampujaprikaati, 4. prikaati jne). Parhaimmillaan oli venäläisiä joukkoja Suomessa tällöin yli 30 000.

Listauksessa on eri lähteiden mukaan hahmoteltu kokonaiskuvaa rykmenttien oleskelusta Suomessa eri aikoina.

 

  

 

1712-21    Donin kasakoita
1742-43    Donin kasakoita
1788-90    Donin kasakoita eversti Leonovin ja eversti Pozdejevin rykmentit; 1790 Orenburgin kasakoita
1808-11    Donin Henkikaartin kasakkarykmentti, evertiluutnantti Loštšilin, Isajevin ja Kiseljovin rykmentit (Bromarv, Pori, Tornio/Oulu, Vaasa)
1812-14   
Loštšilin ja Kiseljovin rykmentit olivat vielä Suomessa Napoleonin sodan aikana, näiden lisäksi oli myös Henkikaartin uralilainen sotnia.
1815-16    Donin Kiseljovin 2:n rykmentti (Kuopio)
1822         Donin Skarsyrskovin rykmentti (Hämeenlinna, Nurmijärvi, Rauma)
1822-26    Donin kasakoiden everstiluutnantti Denisovin rykmentti (Lappeenranta, Nurmijärvi, Tornio)
1827         Donin Šamševin rykmentti (Ahvenanmaa)
1827-31    Donin kasakoiden everstiluutnantti Fominin rykmentti (Helsinki, Halikko, Hanko, Hämeenlinna, Tornio/Oulu, Turku)
1832-38    58. myöhemmin 29. Donin kasakoiden everstiluutnantti Karpovin 4:n rykmentti (Helsinki, Hämeenlinna, Kivennapa, Tornio/Oulu, Turku)
1839-41    3. Uralin kasakoiden Akutinin rykmentti (Hämeenlinna, Tornio/Oulu, Turku)
1841-45    Donin 51.kasakoiden Katasonovin rykmentti (Helsinki, Tämeenlinna, Kuopio, Tornio/Oulu)
1846-50    4. Donin kasakoiden Bujurovin rykmentti (Hämeenlinna, Kuopio, Mikkeli, Tornio/Oulu)
1851-56    28. Donin kasakoiden Nasledyševin rykmentti (Ahvenanmaa, Hankoniemi, Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Mikkeli,
                  Porvoo, Tornio/Oulu, Vaasa, Viapori, Viipuri)
1855         Donin kasakoiden Skasyrskovin rykmentti (Loviisa)
1856-62    63. myöhemmin 13. Donin kasakkarykmentti (Hämeenlinna, Kuopio, Tornio/Oulu, Turku, Viapori, Viipuri)
1862-66    16. Donin kasakkarykmentti (Hämeenlinna, Kuopio, Mikkeli, Tornio/Oulu, Turku, Vaasa)
1866-69    53. Donin kasakkarykmentti (Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Kivennapa, Kuopio, Mikkeli, Tornio/Oulu, Turku, Vaasa)
1869-72    8. Donin kasakkarykmentti (Helsinki, Hämeenlinna, Kuopio, Tornio/Oulu, Vaasa)
1873-75    24. Donin kasakkarykmentti (Hämeenlinna, Mikkeli, Tornio/Oulu, Tampere)
1876-82    19. Donin kasakoiden everstiluutnantti Fominin rykmentti (Helsinki, Kuopio, Mikkeli, Pori, Tornio/Oulu, Turku, Vaasa)
1890-00    Donin kasakkasotnia (Hämeenlinna)
1901-17    Erillisen Orenburgin kasakkaosaston 5. ja 6. sotnia (Helsinki, Turku). 1902 kasakoita käytettiin sotaväen kutsuntoja
                  vastustavia mielenosoittajia vastaan Senaatintorilla.
1914-16    8. Orenburgin kasakkarykmentti (Helsinki, Etelä-Suomi, Pori)
1917          1. Kaukasin kasakkarykmentti, 5. Kaukasian kasakkajalkaväki-/kiväärikomennuskunta, 3. Linjakasakkarykmentti (Lappeenranta)
1917         Tamanin kasakkarykmentti, 4. Kubanin kasakkarykmentti (Helsinki)
1917         43. Donin kasakkarykmentti (Pori)
1921-24    Kubanin pakolaiskasakat (keskuspaikkam Hamina)

    

Donin kasakoita Töölön alueella 1914-17
 

 

Joukko-osastot

divisioona, 4 rykmentin yhtymä
prikaati, 2 rykmentin yhtymä
rykmentti
pataljoona, 2-4 komppaniaa (max 1000 miestä)
osasto, ratsuväkipataljoona (2 eskadroonaa), tykistöpatteristo (2 joukkuetta), jalkaväkiosasto (2 joukkuetta)
sotnia, eskadroona, ratsuväen pienin taktinen yksikkö
puolikomppania

Paluu