Kasakkaupseerin Shaska, Kindshal ja nallirasia, niellohopeakoristuksin.

Kasakkaberdan (miehistön ase)

Kasakkashaska, Kinndshal ja nallirasia; niellohopeakoristelu

Kasakkaupseerit uniformuineen  Kasakoita